DMCA

HomeOfficeDecoration.net Web Site Συμφωνία Της HomeOfficeDecoration.net Ιστοσελίδα (η “Ιστοσελίδα”) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία πληροφόρησης που παρέχονται από HomeOfficeDecoration (“HomeOfficeDecoration”), με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΎΕΣΤΕ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΈΡΩ. ΕΆΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΊΤΕ ΑΠΌ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. HomeOfficeDecoration ΜΠΟΡΕΊ να ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙ την ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ, ΚΑΙ οι εν λόγω ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΘΑ ισχύουν ΑΜΈΣΩΣ ΜΕΤΆ την ΑΝΆΡΤΗΣΉ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΆΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΩΡΟΎΝΤΑΙ ΠΕΙΣΤΙΚΈΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ. 1. Τα πνευματικά δικαιώματα, Άδειες και Ιδέα Παρατηρήσεις. Όλα τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους περί εμπορικών σημάτων. Ο ιδιοκτήτης του τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα είναι HomeOfficeDecoration, τους συνεργάτες ή άλλους τρίτους δικαιοπαρόχους της. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΆΨΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΆΓΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΤΕ, ΝΑ ΦΟΡΤΏΣΕΤΕ, ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΤΕ, ΜΕΤΑΔΏΣΕΤΕ, Ή ΔΙΑΝΈΜΕΙ, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ, ΤΟ ΥΛΙΚΌ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ, ΌΠΩΣ ΚΕΊΜΕΝΟ, ΓΡΑΦΙΚΆ, ΚΏΔΙΚΑ ΚΑΙ/Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Μπορείτε να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε τμήματα του υλικού από τις διάφορες περιοχές του Site αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας από τα υλικά. Συμφωνείτε να χορηγήσει HomeOfficeDecoration μια μη αποκλειστική, ατελώς, παγκόσμια, διαρκή άδεια, με το δικαίωμα να υπο-άδεια, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, οποιαδήποτε υλικά και άλλες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τις ιδέες που περιέχονται σε αυτήν για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες) που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε κοινόχρηστους χώρους του Τόπου (όπως πίνακες ανακοινώσεων, φόρουμ και ομάδες συζήτησης) ή μέσω e-mail για να HomeOfficeDecoration με κάθε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο τώρα γνωστή ή στη συνέχεια να αναπτυχθεί. Μπορείτε επίσης να χορηγούν σε HomeOfficeDecoration το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το όνομά σας σε σχέση με την υποβληθείσα υλικά και άλλες πληροφορίες, καθώς και σε σχέση με τη διαφήμιση, το μάρκετινγκ και το διαφημιστικό υλικό που σχετίζονται με αυτά. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε καμία προσφυγή κατά HomeOfficeDecoration για οποιαδήποτε υποτιθέμενη ή πραγματική παραβίαση ή υπεξαίρεση κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα στην επικοινωνία σας για να HomeOfficeDecoration. TrafficServer 1.01 εμπορικά ΣΉΜΑΤΑ. Δημοσιεύσεις, τα προϊόντα, το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν ή στο Site τους, είναι αποκλειστικά σήματα ή servicemarks της HomeOfficeDecoration. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. 2. Χρήση της Ιστοσελίδας. Καταλαβαίνεις ότι, εκτός από πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσδιορίζονται σαφώς ως που παρέχονται από HomeOfficeDecoration, HomeOfficeDecoration δεν λειτουργεί, ελέγχει ή προσυπογράφει καμία πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο. Εκτός από HomeOfficeDecoration – προσδιορισμένος πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, όλες οι πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Site ή γενικά στο Διαδίκτυο προσφέρονται από τρίτους, που δεν είναι συνδεδεμένες με HomeOfficeDecoration. Μπορείτε, επίσης, να κατανοήσουν ότι HomeOfficeDecoration δεν μπορεί και δεν εγγυάται ή διαβεβαιώνει ότι τα διαθέσιμα για κατέβασμα μέσω της Ιστοσελίδας θα είναι απαλλαγμένες από μόλυνση ή ιούς, worms, Δούρειους ίππους ή άλλο κωδικό που εκδηλωθεί μολυσματικά ή καταστροφικά ιδιότητες. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για την ακρίβεια των δεδομένων εισόδου και εξόδου, καθώς και για τη διατήρηση ενός εξωτερικά μέσα στο Site για την ανοικοδόμηση της τυχόν απώλεια δεδομένων. ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΟΥΝ ΠΛΉΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ. HomeOfficeDecoration ΠΑΡΈΧΕΙ ΤΟ SITE ΚΑΙ τις ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ “ΩΣ ΈΧΕΙ” ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΆΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ ΕΓΓΎΗΣΗ, αντιπροσώπευση Ή ΘΕΩΡΉΣΕΙΣ ΑΠΟΛΎΤΩΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ περι τιτλου Ή μη παραβιασησ, Ή ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ) ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ, ΚΆΘΕ ΕΜΠΌΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ που ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟ INTERNET, ΚΑΙ HomeOfficeDecoration ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ έξοδα Ή ΖΗΜΊΕΣ που ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΆΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΤΈΤΟΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΉ. ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ Ή ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΌΨΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟ INTERNET. HomeOfficeDecoration ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ οτι Η υπηρεσια ΘΑ ειναι ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή χωρισ σφαλματα Ή οτι τυχον ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ υπηρεσια ΘΑ διορθωθουν. ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΙΣ ΕΠΊΣΗΣ ΌΤΙ Η ΚΑΘΑΡΉ ΦΎΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΜΕΡΙΚΆ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΌ Ή ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΌ ΓΙΑ ΕΣΆΣ. ΣΑΣ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ. HomeOfficeDecoration ΔΕΝ ΈΧΕΙ κανέναν ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΙ δεν αναλαμβάνει ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΥΛΙΚΆ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ δεν ΘΑ HomeOfficeDecoration ΘΑ φέρει ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ (I) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΟΘΕΤΙΚΉ, παρεπόμενη Ή ΈΜΜΕΣΗ ζημία (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΑΛΛΆ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΏΛΕΙΑ ΚΕΡΔΏΝ, ΔΙΑΚΟΠΉΣ εργασιών, ΑΠΏΛΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ, ΚΑΙ ΤΑ παρόμοια), που ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή την ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ, Ή τις ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ που ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΆ με ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ, Ή να ΚΑΤΕΒΆΣΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ, Ή ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ Ή την ΥΠΗΡΕΣΊΑ σας. ΑΚΌΜΑ και ΑΝ HomeOfficeDecoration Ή στους ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΤΗΣ ΈΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ για ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ, Ή (II) ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΞΊΩΣΗ λόγω ΛΆΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ, Ή ΆΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΙ/ή τα ΥΛΙΚΆ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ που λαμβάνονται ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ. ΕΠΕΙΔΉ ΣΕ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΈΣ ΖΗΜΊΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΕΣΆΣ. ΣΕ ΤΈΤΟΙΕΣ καταστάσεις, HomeOfficeDecoration ΕΥΘΎΝΗ ΠΕΡΙΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ μέγιστο ΒΑΘΜΌ που ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ το ΝΌΜΟ. HomeOfficeDecoration δεν εγγυάται σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ή που μπορεί να συνδεθεί με αυτό το Site. Κατά την πρόσβαση σε μια μη – HomeOfficeDecoration web site σας, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι είναι ανεξάρτητο από την HomeOfficeDecoration, και ότι HomeOfficeDecoration έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, ένα link σε ένα HomeOfficeDecoration web site δεν σημαίνει ότι HomeOfficeDecoration ενστερνίζεται ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου. 3. Αποζημίωσης. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε HomeOfficeDecoration, τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, οι δικαιοπάροχοι, τους προμηθευτές και τους τρίτους παρόχους πληροφοριών για τα δρομολόγια από και ενάντια σε όλες τις απώλειες, δαπάνες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων αμέλεια ή παράνομη συμπεριφορά) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία. 4. Δικαιώματα Τρίτων. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 (Χρήση της Υπηρεσίας), και 3 (Αποζημίωση) είναι προς όφελος των HomeOfficeDecoration και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, οι δικαιοπάροχοι, τους προμηθευτές και τρίτους παρόχους πληροφοριών για την Υπηρεσία. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα ή φορείς που έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις αυτές άμεσα εναντίον σας για δικό του λογαριασμό. 5.Όρος-TZP – Καταγγελία. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 (Πνευματικά δικαιώματα, Άδειες και Ιδέα Παρατηρήσεις), 2 (Χρήση της Υπηρεσίας), 3 (Αποζημίωση), 4 (Δικαιώματα Τρίτων) και 6 (Διάφορα) θα επιβιώσει κάθε καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας. 6.Διάφορος. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ισχύουν για τις συμφωνίες που έγιναν και να εκτελείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία μεταξύ HomeOfficeDecoration και για οποιοδήποτε σκοπό σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών δυνάμει του παρόντος θα γίνει αποκλειστικά σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής . Κάθε αιτία της αγωγής ή απαίτησης που ενδέχεται να έχουν σχέση με την Υπηρεσία πρέπει να αρχίσει εντός ενός (1) έτους από την αξίωση ή αιτία της αγωγής ή η εν λόγω αξίωση ή αιτία της δράσης είναι φραγμένος. HomeOfficeDecoration αποτυχία να επιμένουν ή να επιβάλλει την αυστηρή απόδοση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε πρόνοια ή δικαίωμα. Ούτε η συμπεριφορά μεταξύ των μερών ούτε η συνήθης εμπορική πρακτική να τροποποιήσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. HomeOfficeDecoration μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας, σε οποιοδήποτε μέρος, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ.© 1999-2016 Προετοιμασμένοι για: HomeOfficeDecoration, Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

[contact-form-7 id=”21874″ title=”Επικοινωνήστε Μαζί Μας”]

Adblock detector